No Poli Tujuan Dokter Jadwal Praktek Status
1 Spesialis Bedah dr. I Nyoman Sudarsana, SpB Senin - Sabtu Pukul : 17.00 - Selesai Praktek
2 Spesialis Penyakit Dalam dr. Rizal Syarifudin, Sp.PD Senin - Kamis : Sore Pukul 16.00-19.00 Libur
3 Spesialis Kebidanan & Kandungan (Ob-Gyn) dr. IGN Tri Sulaksana, M.Biomed, S.pOG Senin - Sabtu Pukul : 18.00 - Selesai Praktek
4 Gigi dan Spesialis Bedah Mulut drg. Fika Rahayu, SpBM / drg. Siti Hadjar Joenoes Senin - Sabtu Pukul : 14.00 - 18.00 WITA dan Pukul : 18.00 - 21.00 WITA Libur
5 Spesialis Mata dr. Yadi Rakhmadi, SpM Senin - Sabtu Pukul : 16.00 - 18.00 WITA Praktek
6 Spesialis Syaraf (Neurologi) dr. NW Rustika Nala, SpS Senin - Sabtu Pukul : 15.00 - 17.00 Praktek
7 Spesialis THT dr. Renno Adi Tresno, SpTHT-KL Hari Sabtu Pukul : 18.00 - Selesai Libur
8 Spesialis Anak dr. Sri Yati, M.Sc, SpA Selasa, Kamis, Jum'at Pukul : 15.30 - 18.00 wita Libur
9 Spesialis Bedah dr. Shirley Octaviani, Sp.B Senin - Sabtu Pukul : 17.00 - Selesai Praktek